Agenda

06 de Abril

Hanged

Hanged / Halghaviz (2019)

 • Hora: 16:30
 • Lugar: Victoria Eugenia Antzokia
The Tower

THE TOWER (2018)

 • Hora: 16:30
 • Lugar: Victoria Eugenia Antzokia
Eighth Continent

Eighth Continent (2017)

 • Hora: 19:00
 • Lugar: Victoria Eugenia Antzokia
Hilos de sororidad

HILOS DE SORORIDAD (2019)

 • Hora: 19:00
 • Lugar: Victoria Eugenia Antzokia
Eyebrows

Eyebrows / Ma tealash an el hageb (2018)

 • Hora: 22:30
 • Lugar: Victoria Eugenia Antzokia
#Female Pleasure

#PLACER FEMENINO (#Female Pleasure, 2018)

 • Hora: 22:30
 • Lugar: Victoria Eugenia Antzokia